Konu : Olağan Genel Kurul

Tarih : 04.06.2021

Değerli PKU Aile Derneği Genel Kurul Üyesi,

PKU Aile Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2021, Cumartesi günü saat 12.00’de, PKU Aile Derneği’nde - Topkapı Kültür Parkı Kültür Pasajı No.21 Zeytinburnu / İstanbul adresinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12.00’de aynı yer ve adreste aşağıdaki gündemle pandemi kuralları uygulanacak şekilde gerçekleşecektir.

PKU Aile Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 Pandemisi sebebiyle ilgili 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ve katılım gösteren tüm üyelerin maske kullanımı ile gerçekleştirilecektir.

Gündem Maddeleri,

• Açılış ve Saygı Duruşu

• Katılımcı yoklama

• Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Yazman Üye Seçimi

• Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının, bilanço gelir ve giderlerinin sunumu

• Çalışma planı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi

• Yeni Yönetim ve Denetim seçimi

• Dilek ve temenniler

• Kapanış

PKU Aile Derneği Yönetim Kurulu