Avrupa genelinde, aralarında PKU Aile Derneği’nin de bulunduğu altı hasta derneği, Fenilketonüri (PKU) ile yaşayan yetişkinler için hastalık yönetimini sağlamak, karşılaştıkları zorluklara karşı farkındalık yaratmak ve sağlık hizmetlerinde iyileştirme ihtiyaçlarını vurgulamak amacıyla PKU Live Unlimited / PKU ile Sınırsız Yaşa kampanyasını başlattı. PKU’lu bireylerin hayatları boyunca yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma amacı taşıyan kampanya, bu amaç doğrultusunda yasa koyucuların, yetişkinlere yönelik yaygın hizmetlere daha iyi ve sürekli bir erişim fırsatı sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Avrupa’daki ve Türkiye’deki PKU’lu yetişkinlerin kişisel hikayelerini içeren bir dizi görsel ve videodan oluşan kampanya, 1 Haziran 2020’deki Uluslararası PKU Günü’ne kadar devam edecek ve birçok hasta grubu ve bireyin de bu tarihe kadar Fenilketonüri (PKU) bilincini yükseltmeye yardımcı olacak.

Kampanya kapsamında yer alan dernekler;

Fransa - Les Feux Follets
İtalya - AMMeC ve Cometa ASMME
İsveç - Svenska PKU-föreningen
İspanya - FEMEH
Türkiye - PKU Aile Derneği