Dikkat Edilmesi Gereken İlaçlar

PKU’lu bireyler günlük yaşamlarında hasta olduklarında ateş düşürücü, antibiyotik gibi ilaçlara ihtiyaç duyabilirler. Bu ilaçların bazılarında Aspartam yardımcı madde olarak kullanılır. Aspartam vücutta fenilalanine dönüştüğü için PKU’lu bireylerin günlük fenilalanin tüketimleri ile aspartam tüketimlerini birlikte değerlendirmeleri gerekir. Bu yüzden aspartam içeren gıdaların üzerinde fenilketonüri hastalarına yönelik bir uyarı yazısı olur. İlaçların yardımcı maddeleri zaman içinde değişebilmekte, ilaç sektöründe yeni ilaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple ilaçların isimlerindense içeriklerini incelemek PKU’lu bireyler için çok daha uygundur.

Gıda katkı maddelerini tanımlamak ve herhangi bir karışıklığa yol açmamak için kullanılan Avrupa Birliği (EC) simgesi olarak E harfi ve üç rakamlı sayıdan ibaret kodlar kullanılır. Bu kodlar Avrupa Birliği’nin Gıda Bilim Komitesi tarafından her katkı maddesi için belirlenir.

Doğal veya sentetik olsun gıda maddelerinde kullanılan ve katkı maddesi olarak tanımlanan tüm kimyasallar bu kodlama sisteminin içindedir. Aspartam Avrupa Birliği gıda katkı maddesi olarak E951 koduna sahiptir.

Sağlık Çalışanları İçin Kısa Ürün Bilgileri (KÜB)

- KÜB; Hekim, eczacı ve diğer sağlık profesyonellerinin anlayabileceği terminoloji ile hazırlanmış bilimsel dokümandır.
- KÜB, sağlık profesyonellerine tıbbi ürünün güvenli ve etkin bir biçimde kullanılmasına ilişkin temel bilgileri sağlar. Belirli bir tıbbi durumun tedavisine ilişkin genel tavsiyeleri içermez.
- Kısa Ürün Bilgilerinde “2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi” maddesi ilacın yardımcı maddelerinde Aspartam içerip içermediğini gösterir. Bu bölüm tıbbi ürünün(müstahzarın) içerdiği etkin ve yardımcı madde/maddelerin kalitatif ve kantitatif kompozisyonunu ve uygulama yoluna ilişkin bilgileri içerir.”
- Kısa Ürün Bilgilerinde “4.4. Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri” maddesi ilacın Aspartam içerip içermediği ve PKU’lu bireyler için uygun olup olmadığına dair bilgiyi gösterir. Bu bölüm tıbbi ürünün güvenli kullanımına ilişkin uyarı ve önlemler hakkında bilgileri kapsar. Sonuçları ciddi olan veya görülme sıklığı yüksek advers etkiler hakkında bilgiler içerir. Kara kutu uyarıları da bu bölümde yer alır.

İlacınızı alırken mutlaka eczanenizden bu bilgileri incelemesini, ilaç Aspartam içeriyorsa içermeyen bir muadilini kullanmanız gerektiğini belirtiniz.

Hastalar İçin Kullanma Talimatı (KT)

İlaçların içinde bulunan Kullanma Talimatı hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi verir. Kullanma talimatı, beşeri tıbbi ürünleri kullanacak kişilerin sağlığı ve güvenliği açısından, bu ürünlerin tanınmasını ve doğru kullanılmasını sağlamak için, ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için hazırlanmış yazılı bilgileri içeren dökümandır.

Kullanma talimatları ürüne ait KÜB’e uygun olarak ve hastaların kolay anlayabileceği bir dilde yazılır. Cümleler kısa ve anlaşılır, tıbbi terminoloji yerine Türkçe karşılıkları kullanılarak hazırlanır.

Kullanma Talimatlarında “Ürünü Kullanmadan Önceki Gerekli Bilgiler” başlığında ürünün güvenli ve etkili kullanımı açısından önemi olan yardımcı maddeler hakkında özel uyarılar yer alır. Bu madde PKU’lu bireyler açısından önem taşımaktadır ve mutlaka incelenmelidir. Eğer Aspartam içeriği uyarısı varsa ürün kullanılmamalıdır.