Gıdalarda Dikkat Edilmesi Gereken Etken Maddeler

PKU’lu bireyler gıdalardaki bazı etkenleri kullandıklarında kandaki fenilalanin değerleri yükselmektedir.

Aşağıdaki tabloda etken maddeler ve bazı örnekleri bulunmaktadır. Alınan her ürün incelenmelidir. Zaman zaman gıdaların yardımcı maddeleri değişebilmektedir.