Vizyonumuz

- PKU ve doğumsal metabolizma bozuklukları sebebiyle düşük proteinli beslenen bireylere yönelik faaliyetler yürütmek,
- Yaşam boyu diyet düşük proteinli beslenen kişileri ortak bir çatı altında eşit ve adil olarak temsil etmek,
- Özel beslenmenin ve hastalık farkındalığının yaşam içine uyarlanma sürecine katkı sağlamak,
- Hasta ve aileler arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesini sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkemizin temsil edilmesini sağlamak,
- Otorite ile işbirliği yaparak özel beslenen bireyler ve nadir hastalıklara yönelik yasal mevzuatlar düzenlenmesinde aktif rol almak,
- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki ilgili maddeler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek.

Misyonumuz

- PKU ve doğumsal metabolizma bozuklukları sebebiyle düşük proteinli beslenen bireylerin toplum tarafından görünürlüğünü sağlamak,
- Hak ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üretmek ve haklarını korumak,
- Yaşamın her alanına eşit ve adil şartlarda erişimlerini sağlamak ve toplum içinde görünür kılmak,
- Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliğine dayalı faaliyetler yürütmek, ulusal düzeyde uygulanan sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesini, iyileştirilmesini sağlamak, özsavunuculuk bilincini geliştirmek.